Grøn omstilling & bæredygtighed

Bæredygtighedsprofil

Indledning

Vi er engageret i den grønne omstilling og bæredygtighed i forbindelse med vores aktiviteter, i det hele taget vores daglige

virke. For os betyder det, først og fremmest, respekt for miljø og menneskerettigheder. Derfor søger vi også at sikre at alle

virksomhedens interessenter fungerer i overensstemmelse hermed, udtrykt på vores måde i dette dokument.

Vi arbejder kontinuerligt henimod løsninger og produkter som reducerer energiforbruget, og som reducerer forbruget af

fossile brændstoffer og dermed bevirker en reducering af drivhusgasser i atmosfæren. Således understøttes målsætningen

i den danske klimalov om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030.

Til brug for det løbende arbejde har vi udarbejdet nedenstående bæredygtighedsprofil og dertilhørende fokusområder.

Bæredygtighedsprofil

Formål

Formålet er, overordnet, at fastsætte standarder for forretningspraksis og personlig adfærd hos vores interessenter. Hos

Elektrikeren Nord A/S er ordentlighed forankret i virksomhedens værdier, og er således en grundsten i vores tilgang til opgaven.

I en verden i konstant forandring og vækst er der behov for et formelt samarbejdskodeks, der forpligter både os selv og vores

interessenter, så vi kan sikre og dokumentere at vores arbejde er med til at opretholde de retningslinjer, vi har vedtaget at følge

for at bidrage til verdens bæredygtighed.

Formålet med vores bæredygtighedsprofil er dermed at sikre, at vi selv og vores interessenter lever op til disse retningslinjer.

Vores bæredygtighedsprofil skal således forstås som et værktøj til samarbejde og dialog med vores interessenter, om forbedringer af

systemer til at håndtere negative påvirkninger på miljø og menneskerettigheder. I tilfælde af manglende overholdelse af

kravene i vores bæredygtighedsprofil, vil vi fokusere på interessenternes evne og vilje til at demonstrere løbende forbedringer. Vi

føler os sikre på, at samarbejde og dialog vil resultere i et mere effektivt partnerskab, som begge parter vil nyde godt af.

Ledelsesansvar

Ledelsen er ansvarlig for at formidle standarderne og rådgive om reglernes fortolkning og anvendelse. Lederne skal sikre, at de

aktiviteter, der finder sted inden for deres ansvarsområde udføres i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastsat i

dette dokument.

Personlig adfærd

Elektrikeren Nord A/S har en klar forventning om at medarbejdere opfører sig ordentligt og professionelt i overensstemmelse

med vores værdier, når de repræsenterer firmaet. Hvor vi forventer en høflig og respektfuld tilgang både til samarbejdspartnere

og andre kolleger, så vi sammen skaber et godt arbejdsmiljø og image for virksomheden.​

Fokusområder

​I udgangspunktet fokuserer vi på følgende nedenstående områder, da det er indenfor rammerne heraf vi mener at kunne bibringe størst effekt. 

Dette er med til at skabe en holdbar ”grøn ånd” og kultur i virksomheden.

Materiale- og ressourceforbrug

 • Vi søger leverandører med fokus på den løbende udvikling af bæredygtig adfærd. 

Transport og logistik

 • Vi arbejder løbende i retning af mindst mulige Co2 aftryk i forbindelse med vores transport. (Jfr. Lemvig Müllers CSR rapport)
 • I forhold til Elektrikeren Nord A/S' egne biler er målsætningen at vi i 2025 har en bilpark, der driftes med mindst mulige Co2 aftryk.

Cirkulær genanvendelse af affald

 • Vi sorterer affald jfr. retningslinjer fra myndighederne. Målsætningen er at vi i 2025 sorterer alt affald hvor vi arbejder,
  ​såvel på byggepladser i industrien, som i landbruget eller på egen domicil.

Genbrug

 • Målsætningen er at vi i 2025 genbruger alt affald, der kan genbruges uden unødig Co2 udslip.

Energiforbrug, el, vand og varme

 • Vi arbejder løbende i retning af energikilder med mindst mulige Co2 aftryk.

Social ansvarlighed for samfund / medarbejdere

 • Elevansættelser 
  • 25 % af arbejdsstyrken er elever.
 • Uddannelsesforløb 
  • Vi tilbyder løbende virksomhedsrelevant efteruddannelse til medarbejderne
 • Tager del i de lokale aktiviteter til fremme af medarbejdernes livskvalitet.
 • Arbejdsforhold 
  • Ny domicilbygning på vej med moderne og tidssvarende velfærdsforhold for medarbejderne.

/oktober 2022​

Bliv kontaktet hurtigt

Vi vender tilbage indenfor 2 arbejdsdage.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​Kan du ikke lide kontaktformularer?​

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 98 98 10 52 eller sende os en e-mail til info@elektrikerenas.dk for et gratis og uforpligtende tilbud.

Frilandsvej 5-7, 9760 Vrå

Telefon: + 4598981052

E-mail: info@elektrikerenas.dk

Persondatapolitik

CVR: 26991536​